Informace o publikaci

Pionýři rozvoje? Rezidenční suburbanizace očima starostů a starostek na Brněnsku v dlouhodobé perspektivě

Autoři

LOKŠOVÁ Terezie GALČANOVÁ Lucie MIKULOVÁ Veronika

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Přiložené soubory
Popis Suburbánní rezidenční výstavba znamenala pro české obce řadu nových výzev. Z povětšinou málo řízeného procesu v prvních desetiletích po roce 1989 je nyní situace alespoň částečně kontrolovaná územními plány a jinými regulacemi, došlo k ukončení pozemkových restitucí, na mnoha místech již téměř “není kde stavět”. Sociologický výzkum prováděný v letech 2006-2012 v podobě polostrukturovaných rozhovorů se starosty a starostkami obcí v okolí Brna a v jeho okrajových městských částech ukázal, jak vidí svoji roli ve vývoji obce, jak skrze vztah k obecnímu a soukromému majetku definují hranice své zodpovědnosti a (ne)legitimitu představ a požadavků nových obyvatel. Návratný výzkum po deseti letech sleduje, co suburbanizace pro obecní správu nyní znamená, jak definují svoji roli a jak interpretují její současný vývoj a stav. Jedním ze silných obrazů je role obcí coby “pionýrů”. Metafora poukazuje jak na jejich “osamocenost” v rámci relativně turbulentního procesu výstavby, proměny majetkových vztahů a vyjednávání s developery, definování zájmů obce a budování infrastruktury. Přes relativní zpomalení procesu reprezentovaného spíše metaforou “správcovství” (péčí o vybudovanou infrastrukturu, udržováním smíru a malého tempa změn) zůstává patrné napětí mezi dalšími požadavky na výstavbu a snahami o zachování statu quo či alespoň mírného tempa změn. Reflexe hranic odpovědnosti obcí pak ukazuje na internalizaci vyššího, relativně homogenního sociálního statusu lokalit a rezignaci na sociálně orientované role obce či městské části.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info