Informace o publikaci

Diagnostika a léčba demencí v České republice

Autoři

MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ Hana GREPLOVÁ Kamila GREGOROVÁ Tereza NAKLÁDAL Jiří VÝŠKA Ondřej VACKOVÁ Petra LEKEŠ Denis EFFENBERGEROVÁ Tereza MATĚJOVSKÝ Jan NEUDERTOVÁ Hana

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta medicinae
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://www.actamedicinae.cz/literatura/AM_132019_literatura.pdf
Klíčová slova dementia; cognitive imapirment; early diagnostics; memory testing; postdiagnostic support; activization; cognitive training; care for care givers;
Popis Vlivem pozitivního vývoje dochází v mnoha medicínských oborech k prodlužování střední délky života, a tím i ke zvyšujícímu se výskytu kognitivních poruch v naší populaci. V současné době je nutné mezi osmdesátiletými kalkulovat s třetinou obyvatel trpících některou z kognitivních poruch. Nerozpoznaná porucha paměti s sebou přináší značná rizika v podobě možných nehod v domácnosti, chyb v hospodaření s penězi a v užívání medikace. Dosud je kognitivní porucha u většiny diagnostických nemocných zjištěna až ve středním stadiu, kdy se projevují závažné poruchy chování. Existující možnosti léčby jsou však nejefektivnější, pokud jsou využity již ve stadiu lehké demence či minimálního kognitivního deficitu. Tato počínající stadia je však možno odhalit pouze aktivním vyhledáváním - screeningem. V České republice je v platnosti od ledna 2018 doporučený postup Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP pod názvem Demence, zahrnující algoritmus testování a dalších vyšetření k časné diagnostice a základní diferenciální diagnostice zachycených kognitivních poruch. Léčba zjištěné kognitivní poruchy musí být zahájena časně - optimálně kognitivním tréninkem a intervencí kardiovaskulárního rizika. Celkově musí být léčba kognitivních poruch komplexní, zahrnující postdiagnostickou podporu, intervenci kardiovaskulárního rizika, kognitivní trénink, farmakologickou terapii poznávacích funkcí a doprovodných příznaků demence, dále aktivizaci a péči o pečující.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info