Informace o publikaci

Osteoporóza jako multidisciplinární problém

Autoři

MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ Hana

Rok publikování 2019
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Výskyt osteoporózy ve vyšším věku je výsledkem faktorů genetických, ale i součtem či spíše součinem rizik nastupujících již od adolescentního věku. V tomto směru je významné podstatně zlepšit informovanost laické veřejnosti o podstatě onemocnění a základních preventivních opatřeních. Přítomnost osteoporózy významně urychluje ztrátu soběstačnosti, nejčastěji v podobě důsledků osteoporotických fraktur, ale také vznikem algického syndromu v pokročilých fázích onemocnění. Osteoporóza je onemocněním multidisciplinárním, v současné době však ve velké většině případů onemocněním multidisciplinárně opomíjeným. Vzhledem k polymorbiditě a polyfarmakoterapii u starších nemocných je patrná tendence nezvyšovat počet užívaných tablet a jedním z onemocnění považovaných za méně naléhavé je právě osteoporóza. V posledních letech je však možné využívat preparátů s až několikaměsíčním intervalem podávání. Prodlužující se střední délka života vede ke kumulaci chorob u starších nemocných včetně chorob urychlujících rozvoj osteoporózy a komplikujících její průběh. Rozšiřuje se také spektrum široce indikovaných medikamentů negativně ovlivňujících kostní metabolismus.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info