Informace o publikaci

Pilot analysis of pressure ulcers - nationwide data from central adverse event reporting system

Autoři

POKORNÁ Andrea POSPÍŠIL Michal MUŽÍK Jan KUČEROVÁ J. ŠTROMBACHOVÁ V. DOLANOVÁ Dana BÚŘILOVÁ Petra CETLOVÁ L.

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2019S8
Doi http://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2019S8
Klíčová slova pressure ulcer; adverse event; prevalence; monitoring; central reporting system
Popis Cíl: Analyzovat národní data o prevalenci hlášených dekubitálních lézích z centrálního systému hlášení nežádoucích událostí u poskytovatelů lůžkové péče v ČR za rok 2018. Soubor a metodika: V rámci centrálního systému hlášení nežádoucích událostí byla analyzována data o počtu dekubitálních lézí za rok 2018 od 408 poskytovatelů lůžkové péče. Statistická analýza dat byla provedena pomocí SPSS (IBM Corp., Armonk, NY, USA) verze 22 na hladině významnosti p <= 0,05. Výsledky: Dekubity jsou v centrálním systému hlášeny jako nejčastější nežádoucí události (celkový počet sledovaných hospitalizovaných pa­cientů za rok 2018 byl 2 693 008). Počty hlášených událostí se liší u jednotlivých typů poskytovatelů zdravotních služeb. Místo vzniku dekubitů sleduje 249 poskytovatelů péče, u nichž bylo nahlášeno celkem 45 994 nežádoucích událostí dekubitus (z nich 36,7 % vzniklých za hospitalizace a 63,3 % před hospitalizací). Ověřeny byly rozdíly v nahlášených počtech nežádoucích událostí dekubitus v závislosti na počtu zdravotnického personálu na počet pa­cientů, počtu pa­cientů na lůžko a podílu zdravotnického personálu na lůžko. Závěr: Dekubity jsou hlášeny jako nejčastější nežádoucí události v centrálním systému hlášení, který je povin­ný pro všechny poskytovatele lůžkové péče v ČR. Hlášení je realizováno na základě jednotné metodiky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info