Informace o publikaci

Naděje a limity využití asistenčních robotů pro podporu aktivního stárnutí : předběžné výsledky projektu HUMR

Logo poskytovatele
Autoři

VIDOVIĆOVÁ Lucie

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Roboti jako možné řešení očekávané krize zajištění sociální a zdravotní péče o stárnoucí populaci jsou již relativně dlouho diskutovaným tématem s výrazným etickým přesahem. Doposud však máme jen kusé informace o tom, do jaké míry žijí senioři a seniorky za digitální propastí, a jak případně tato situace ovlivňuje možnosti využití robotiky pro zajištění péče. Projekt HUMR (Využití humanoidního robota pro podporu aktivního stárnutí seniorů a seniorek TA ČR TL02000362) se pokouší zmapovat možnosti překlenutí identifikovaných problémů skrze koncentraci na ranou intervenci, skrze podporu aktivního stárnutí a jeho redefinici zapojením hry, a klíčovým genderovým přesahem. Příspěvek představí výchoz koncepty projektu i jeho první výsledky, a bude dále diskutovat možné přesahy do problematiky péče a asistenčních služeb.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info