Informace o publikaci

Saving one’s face from humour : Mediatized reactions to unintended humour

Název česky Uchovávání tváře a humor : Mediatizované reakce na nezamýšlený humor
Autoři

CHOVANEC Jan

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Prezentace se zabývá mediálními rozhovory s profesionálními sportovci. Analýza si všímá vážně míněných vyjádření, která jsou vnímána nebo interpretována jako vtipná nebo humorná. Prezentace si všímá transformace takové "failed seriousness" v následných mediálních textech (i jiných komunikátech např. v sociálních médiích) a mapuje způsoby, jak se sportovci snaží zachovat si tvář. Analýza je prezentována z pohledu lingvistické pragmatiky a pracuje s konceptem metapragmatického povědomí.
Související projekty: