Informace o publikaci

Využití ICT ve výuce lékařské terminologie

Autoři

POŘÍZKOVÁ Kateřina ŠVANDA Libor

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Centrum jazykového vzdělávání

Citace
Popis V první části příspěvku byly demonstrovány příklady uplatnění metodologie korpusové lingvistiky při tvorbě výukových materiálů předmětu lékařské terminologie, které reflektují reálné a v této oblasti frekventované jazykové jevy. Konkrétně se jednalo o návod, jak provést základní elektronické zpracování korpusu pro účely jazykové analýzy na rovině slovotvorné (tabulkový procesor Excel) a rovině výstavby víceslovných termínů s využitím korpusového manažeru Sketch Engine. V druhé části následovalo představení praktických ukázek využití aplikace Socrative jako efektivního nástroje pro aktivizaci studentů při práci s autentickou lékařskou dokumentací v hodině.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info