Informace o publikaci

Revoluce v imunoterapii nádorů: CAR-T lymfocyty

Autoři

ŠMÍDA Michal

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Středoevropský technologický institut

Citace
Popis Rozvoj molekulárně biologických metod umožnil mimo jiné genetické modifikace lidských primárních buněk za účelem léčby. Vyvinutí metody modifikace T lymfocytů pomocí tzv. chimérických antigenních receptorů (CAR) znamenal skutečnou revoluci v buněčné terapii různých typů nádorů. Při této metodě jsou T lymfocyty izolovány z krve pacienta a geneticky modifikovány, aby stabilně exprimovaly CAR receptor. Tento receptor se skládá extracelulárně z vazebné části protilátky cílené proti specifickému antigenu exprimovanému na povrchu nádorových buněk. Intracelulární část CAR receptoru obsahuje různé signalizační domény odvozené od T-buněčného receptoru a kostimulačních receptorů. Vazba CAR receptoru na cílový nádorový antigen tak vede k aktivaci T lymfocytu a specifickou lyzi nádorových buněk.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info