Informace o publikaci

Příklady dobré praxe - mezioborové projekty hudební a výtvarné výchovy

Logo poskytovatele
Autoři

TAYLOR Daniela STADLEROVÁ Hana TOMANOVÁ Milena

Rok publikování 2019
Druh Článek ve sborníku
Konference Aura Musica, 11/2019
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://issuu.com/ujep/docs/aura_musica_11_na_web
Klíčová slova Art Education; National Curriculum; competencies; educational area Arts and Culture; interdisciplinary; Music; Art; project; innovation
Popis Předměty hudební a výtvarná výchova jsou začleněny do vzdělávací oblasti Umění a kultura jako povinné, měly by se tedy plnohodnotně podílet na rozvoji dítěte. V praxi můžeme sledovat, že jsou stále podceňovány, obsahy některých lekcí jsou dokonce v přímém rozporu s učivem daným RVP. Je třeba vzdělávat pedagogy, aby si byli vědomi nezastupitelné role uměleckých výchov, které umožňují žákům nejen získat nové znalosti a dovednosti, ale také projevit emoce i subjektivní pohled na svět. V kontextu s realitou hudební a výtvarné výchovy byly nabídnuty aktivity, které byly nejprve ověřovány v rámci didaktické přípravy. Jejich průběh i výstupy se mohou stát inspirací pro inovaci školní praxe. Příspěvek navazuje na výzkum autorek, realizovaný v rámci projektu "Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotnosti".
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info