Informace o publikaci

Chemical weathering in Antarctica: an example of igneous rock particles in Big Lachman Lake sediments, James Ross Island

Logo poskytovatele
Název česky Chemické zvětrávání v Antarktidě: příklad vulkanické příměsi v sedimentech Velkého Lachmanova jezera, ostrov Jamese Rosse
Autoři

VAŠINKA Martin KRMÍČEK Lukáš VŠIANSKÝ Dalibor HRBÁČEK Filip NÝVLT Daniel

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Environmental Earth Sciences
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www Springer
Doi http://dx.doi.org/10.1007/s12665-020-08926-3
Klíčová slova lake sediments; trace elements; clay minerals; weathering
Popis Jezerní sedimenty Velkého Lachmanova jezera (ostrov Jamese Rosse, Antarktida) dominují jílovíté a prachovité částice různého petrografického složení. Ty jsou sopečného původu a jsou odvozeni převážně z Mendelova souvrství. Intenzita chemického zvětrávání vulkanických částic v sedimentech byla vyjádřena chemickým indexem alterace (CIA), který popisuje přeměnu živců na jílové minerály. Pozorované minerální asociace montmorillonitu, illitu a kaolinitu pravděpodobně pocházela z přeměny sopečného skla a živců na jílové minerály. Míra zvětrávání vyjádřena pomocí CIA z lakustriálních sedimentů je podobná jako u spodnojurských na Ti bohatách vulkanických hornin souvrství Mount Poster a střednojurských na Ti bohatých vulkanických hornin ze souvrství Mapple z Antarktického poloostrova. Námi studované sedimenty ukazují dobrou shodu se složením střednojurských ryolitů ze souvrství Mapple a naopak se částečně liši od složení kenozoických bazaltů vulkanické skupiny ostrova Jamese Rosse. Zdrojový materiál z jezerních sedimentů pochází z Antarktického poloostrova a byl pravděpodobně transportován přes kanál Prince Gustava malými ledovci v průběhu neogénu až kvartéru.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info