Informace o publikaci

Aldehyde Oxidase Assay by CE: from off-line, on-line up to immobilized enzyme reactor

Název česky BStanoveni AO pomocí CE
Autoři

HUANG Shengyun CELÁ Andrea GLATZ Zdeněk VAN SCHEPDAEL Ann ADAMS Erwin

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=E65h1IsqpJJ3rlAVfsY&page=1&doc=1
Doi http://dx.doi.org/10.1002/jssc.202000412
Klíčová slova Enzymes; Assay; Capillary electrophoresis; IMER
Popis Byla vypracována metoda pro imobilizaci AO na magnetická částice za účele konstrukce kombinace CE-IMER.
Související projekty: