Informace o publikaci

Prubíř

Autoři

GALILEI Galileo

Rok publikování 2020
Druh Odborná kniha
Citace
Popis V této knize představujeme českému čtenáři překlad díla Galilea Galileiho Prubíř (Il Saggiatore, 1623). V tomto spisu vedl Galileo polemiku s jezuitským astronomem Oraziem Grassim, který své názory vtělil do malé knihy Astronomická a filozofická váha (Libra astronomica ac philosophica, 1619). Galileo kritizuje každou část Grassiho Váhy, a tomu odpovídá i struktura Prubíře. Galileo rozdělil Váhu do očíslovaných oddílů, které ve své knize citoval a doprovodil vlastním komentářem. Postupně tak probral celý text Váhy, který je v našem překladu stejně jako v původním vydání z roku 1623 vytištěn kurzívou. Podobně jako mnohé další texty ze 17. století Galileův Prubíř v sobě obsahuje myšlenky, které bychom z dnešního hlediska rozdělili na filozofické a vědecké, přestože v raném novověku se tyto obory neodlišovaly tak jako dnes. Doprovodili jsme proto text Galileova Prubíře dvěma úvody. První úvod, jehož autorem je Daniel Špelda, se zabývá kontextem díla a filozofickými motivy, které se v Prubíři objevují. Vladimír Štefl se ve svém úvodu soustředí na astronomická a optická témata. Doufáme, že naše předmluvy usnadní moderním čtenářům porozumění Galileovu textu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info