Informace o projektu
Prameny novověké vědy (PRNOVE)

Kód projektu
MUNI/G/0835/2016
Období řešení
3/2017 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cílem projektu je zpřístupnění několika významných děl z dějin novověké vědy odborné i širší veřejnosti v podobě komentovaných překladů, které budou doplněny vysvětlujícími úvody a předmluvami. Projekt se zaměřuje zejména na překlady spisů ze 17. století, které představují mimořádnou překladatelskou výzvu, neboť jsou psány latinsky nebo barokními formami národních jazyků, byly formulovány pro specifický čtenářský kontext a obsahují současně matematické, filosofické i teologické pasáže. Taková díla je možné překládat jen na základě kolektivní spolupráce přírodovědců, historiků a didaktiků přírodních věd, filologů a historiků filosofie. Naším záměrem není ani popularizace vědy, ani samoúčelné zpřítomňování historicky překonaného vědění. Namísto pouhého připomenutí faktů a vyprávění životopisných anekdot chceme systematicky představit kontext, původ, cíle, metody a recepci překládaných děl. Věříme, že takto dynamicky představená vědecká praxe minulosti může být atraktivní i pro současné čtenáře z humanitních i přírodovědných fakult a připomene jim, že moderní humanitní obory i moderní přírodní vědy se přes všechny dílčí odlišnosti podílejí na stejném epistemologickém projektu. Přehled překládaných spisů: 1) výbor z Keplerova spisu Astronomia nova (1609); 2) výbor z několika Newtonových textů (Philosophiae naturalis principia mathematica (1687); Opticks (1704); vybraná korespondence); 3) překlad Galileova spisu Il saggiatore (1623); 4) překlad spisu Bertranda de Fontenelle Entretiens sur la pluralité des mondes (1686); 5) výbor ze spisu Jacoba Bernoulliho Ars conjectandi (1713).

Publikace

Počet publikací: 27


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info