Informace o publikaci

Informovanost o mediaci v evropském a českém kontextu

Logo poskytovatele
Autoři

HOLÁ Lenka URBANOVÁ Martina LAKOMÝ Martin

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Scientia et Societas
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access časopisu
Klíčová slova Mediation; research on awareness; information on mediation; information sources
Popis Dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/52/ES, o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech je členským zemím uložena povinnost informovat veřejnost o mediaci. Jak však ukazují studie Evropské komise a Evropského parlamentu, informovanost o mediaci je velmi nízká. V roce 2018 provedli autoři článku první samostatný reprezentativní výzkum informovanosti o mediaci mezi obyvateli České republiky. Dotazníkové šetření provedené metodou CAWI ukazuje velmi nízkou informovanost o mediaci. Alespoň základní informovanost je přítomná jen u skupin s vyšším dosaženým vzděláním, zatímco u respondentů s nižším vzděláním je zanedbatelná. Nejméně rozšířené informace o mediaci jako cena mediace a kvality mediátorů jsou přitom velmi žádané napříč českou společností. Z těchto zjištění vyplývá potřeba cílených osvětových kampaní se speciálním zaměřením na části populace s nižší informovaností, pokud má být naplněn předpoklad rovného přístupu k právu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info