Informace o publikaci

Jednání za právnickou osobu v průběhu trestního řízení

Autoři

MALÝ Jan

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Právní rozhledy
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Seznam článků v databázi Beck online
Klíčová slova Criminal liability of legal entities; acting on behalf of a legal entity; criminal proceedings; proxy; guardian; counsel
Popis Právnická osoba není osobou nadanou schopností samostatně právně jednat (jednat přímo), tudíž každé její právní jednání musí činit jiné osoba (právnická osoba tak jedná vždy nepřímo), a to ať už přímo osoba fyzická, nebo osoba právnická, za kterou opět jedná osoba fyzická. Vzhledem k tomu, že trestní řízení může být vedeno jak proti fyzické, tak proti právnické oso-bě, přičemž zpravidla je vedeno proti fyzické osobě, která za právnickou osobu jedná, je pocho-pitelné, že tato fyzická osoba za právnickou osobu v daném trestním řízení jednat nemůže. Vyvstává tak otázka, jak nastalý problém vyřešit.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info