Informace o publikaci

Vysokoteplotní fázové transformace kaolinitu v závislosti na krystalinitě

Logo poskytovatele
Autoři

ŠTURSA Petr VŠIANSKÝ Dalibor LANG Karel NEVŘIVOVÁ Lenka TVRDÍK Lukáš KOVÁŘ Pavel KERŠNEROVÁ Lucie

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://journals.muni.cz/gvms/article/view/12674
Doi http://dx.doi.org/10.5817/GVMS2020-12674
Klíčová slova Kaolinite; crystallinity; Hinckley index; X-ray diffraction; thermal analysis
Popis Ačkoliv je kaolinit jedním z nejdůležitějších průmyslových minerálů, proces transformací na mullit nebyl zatím kompletně vysvětlen. Studie je zaměřena na výpočet krystalinity kaolinitu a její efekt na vysokoteplotní fázové změny v sérii kaolinit-mullit. Vzorky upravených přírodních kaolinů z různých lokalit byly analyzovány pomocí rentgenové difrakce (XRD). Kromě stanovení celkového minerálního složení byla vypočítána velikost krystalitů kaolinitu z XRD dat pomocí Rietveldovy metody, Scherrerovy rovnice a pomocí Hinckleyho indexu. Termická analýza (DSC/TG) byla použita jako hlavní metoda ke zkoumání endotermních a exotermních efektů během transformací kaolinitu. Průběh a maximální hodnoty teplot pozorovaných efektů byly korelovány s velikostí krystalitů kaolinitu. Dva vzorky s různou krystalinitou kaolinitu byly studovány pomocí vysokoteplotní rentgenové difrakce (ht-XRD) k pozorování tvorby mullitu. Skenovací elektronová mikroskopie (SEM) byla použita k vizualizaci morfologie kaolinitu. Bylo zjištěno, že původní krystalinita kaolinitu ovlivňuje všechny tři zkoumané procesy-dehydroxylaci kaolinitu, tvorbu krystalických fází z metakaolinitu a růst struktury krystalů mullitu. Dehydroxylace vzorků s vyšší krystalinitou kaolinitu probíhá za vyšších teplot. Podobný efekt platí pro reakci(-e) při teplotě okolo 980 °C pozorované na křivce tepelného toku, kde se objevuje krystalizace fáze se spinelovou strukturou a mullit s velmi nízkou krystalinitou. Rozšiřování pološířky exotermního efektu ukazuje na snižující se krystalinitu kaolinitu. Krystalizace mullitu se projevuje v opačné závislosti na krystalinitě kaolinitu než u předchozích procesů. Výsledky ukazují, že mullit s vyšší velikostí krystalitů se tvoří rychleji z kaolinitu s nižší krystalinitou a naopak.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info