Informace o projektu

Výroba mullitových ostřiv v šachtové peci

Logo poskytovatele
Kód projektu
TH02020321
Období řešení
1/2017 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Vysoké učení technické v Brně
P-D Refractories CZ a.s.

Hlavním cílem projektu je vývoj vysocehlinitého ostřiva s obsahem oxidu hliniténo 45 -75%.
Cílem je výroba funkčního vzorku mullitového ostřiva a ověření technologie výroby mullitového ostřiva. Do konce roku 2018 budou laboratorně
ověřeny nové receptury pro výrobu tohoto ostřiva.
Do konce roku 2019 bude odzkoušena poloprovozní výroba nového ostřiva a ověřeny vlastnosti deklarované dle ČSN.
Dalším cílem projektu je ověření použitelnosti tohoto ostřiva ve tvarových i netvarových žáromateriálech. V průběhu roku 2020 bude nově vyvinuté
ostřivo použito přímo při výrobě žárovzdorných materiálů a bude posouzena vhodnost jeho použití pro danou aplikaci.
Cílem je ověření technologie výroby šamotu jakosti AS 45.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info