Informace o publikaci

Ukradená intimita: sexuální obtěžování v online prostoru

Autoři

ŠIPULOVÁ Katarína HANYCH Monika

Rok publikování 2020
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zabývá analýzou současného fenoménu nedovoleného šíření intimních video a fotografických záznamů v online prostoru. Nejprve se zaměřuje na otázku terminologie a poukazuje na problémy mediálně oblíbených pojmů (revenge porn), spočívajících zejména v implicitní stigmatizaci oběti. Dále vysvětluje, které druhy společenského chování spadají pod nekonsenzuálně pořízené či nekonsenzuálně šířené intimní materiály, a zabývá se tím, do jaké míry tyto druhy sexuálního obtěžování na internetu reguluje současná česká právní úprava a jakou roli v ochraně práv obětí sehrávají soudy. V závěru příspěvek polemizuje nad rolí médií a společenského diskurzu v posouvání hranic citlivosti vůči (sexuální) intimitě v online prostoru.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info