Informace o publikaci

Epidemiologická situace čtyř patogenů u koček, jak je to s toxoplasmou u klíšťat?

Autoři

ŽÁKOVSKÁ Alena BECHNÍKOVÁ Kateřina NÁDENÍČKOVÁ Natálie SCHÁNILEC Pavel

Rok publikování 2020
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Nedílnou součástí šíření patogenů pomocí vektorů představují jejich rezervoáry v podobě obratlovců, pro člověka kočka hraje v tomto smyslu velkou roli. V experimentální části práce byla zkoumána prevalence u souboru 357 koček na čtyři vybrané patogenní mikroorganismy Toxoplasma gondii, Borrelia burgdorferi sensu lato, Coxiella burnetii a Francisella tularensis. Všechna krevní séra pocházela od pacientů - koček z Kliniky chorob psů a koček, VFU Brno. Pro detekci přítomnosti specifických protilátek IgM a IgG v kočičích sérech byla využita metoda ELISA. Největší séropozitivita koček se ukázala pro patogeny Toxoplasma gondii a Borrelia burgdorferi sensu lato, následována Coxiellou burnetii a nejméně koček bylo pozitivních na protilátky proti Francisella tularensis. Dále práce odhalila poměrně velké procento koinfekce (ve 110 případech) – nákazy 2 a více patogeny současně. Sledováním procesu transmisivního přenosu patogenů jsme se také zaměřili na klíšťata, která jsme vyšetřili metodou PCR. Klíšťata byla sbírána v pravidelných intervalech po celý rok v Brně- Líšni, a tím také charakterizována oblast z hlediska rizika přenosu patogenů. Z celkového množství 197 klíšťat v 68 vzorcích byla metodou rtPCR zjištěna pozitivita na Toxoplasma gondii v 18,75 %, metodou PCR byl výskyt 5 %, zatímco pozitivita na Bbsl byla 13,2 %. Závěrem lze říci, že zjištěný výskyt všech protilátek ve zkoumaném souboru zvířat nepřekračuje hodnoty udávané v literatuře. Existují jen sporadické informace o přítomnosti DNA toxoplasmy v klíštěti. Potvrdili jsme, že transmisivní přenos toxoplasmy mezi kočkou a klíštětem existuje, zda však dochází k šíření tohoto prvoka, není jasné. Kočky by se měly více sledovat na zoonotická onemocnění, neboť velmi často sdílí s lidmi jeden příbytek a jsou tak potenciálním zdrojem lidské nákazy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info