Informace o publikaci

Trestní sankce v oblasti duševního vlastnictví v české a evropské perspektivě

Autoři

VOJTÍŠKOVÁ Terezie

Rok publikování 2020
Druh Článek ve sborníku
Konference Nové jevy v ekonomické kriminalitě: Sborník příspěvků z mezinárodní konference
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access sborníku
Klíčová slova A Crime; Copyright; Industrial Property Rights; Infringement; Criminal Law; Punishment
Popis Příspěvek se zabývá systémem druhů a ukládání trestních sankcí v rámci českého trestního zákoníku, úžeji se potom zaměřuje na hospodářskou kriminalitu, resp. trestné činy proti průmyslovým právům a proti právu autorskému. Autorka v úvodu nastíní teoretický rámec trestání a ukládaných trestních sankcí v českém právním řádu, následně se zaměří na konkrétní aspekty hospodářské kriminality a trestných činů proti duševnímu vlastnictví a v závěrečné části příspěvku úpravu srovná s vybranými zahraničními státy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info