Informace o publikaci

Absolventi středního odborného vzdělávání na trhu práce – co zvyšuje jejich šanci na získání zaměstnání?

Logo poskytovatele
Autoři

HLAĎO Petr

Rok publikování 2020
Druh Vyžádané přednášky
Citace
Popis Segment středního odborného vzdělávání je typický tím, že absolventi získávají po jeho úspěšném ukončení odbornou kvalifikaci pro výkon profese a značná část z nich vstupuje přímo na trh práce. V současné době jsou kariérové cesty těchto absolventů stále méně přímočaré a předvídatelné, což způsobuje, že se mladí lidé při zvládání přechodu ze školy na trh práce potýkají s vyššími nároky a novými či neočekávanými výzvami. Absolventi jsou navíc ve většině vyspělých zemí z hlediska ohrožení nezaměstnaností rizikovou skupinou, neboť mají minimální pracovní zkušenosti a chybí jim pracovní návyky, které zaměstnavatelé požadují. Stejně jako většina životních přechodů je i přechod ze školy na trh práce ovlivněn řadou institucionálních, kulturních, sociálních a ekonomických okolností a faktorů, jako jsou struktura vzdělávacího systému, míra a struktura zaměstnanosti i nezaměstnanosti, které tvoří rámec zkušenosti jedince vstupujícího na trh práce. Hlavní otázkou, na kterou však budeme hledat odpověď, je, zdali a v jakých charakteristikách se liší zaměstnaní a nezaměstnaní absolventi středního odborného vzdělávání, a které faktory zvyšují jejich šanci na získání zaměstnaneckého statusu. Domníváme se, že na základě těchto znalostí by bylo možné žákům a studentům na středních školách poskytnout potřebnou pomoc a zdroje, které by jim umožnily úspěšně se vypořádat s přechodem ze školy na trh práce, a tím předejít jejich nezaměstnanosti.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info