Informace o publikaci

User Testing of Mobile Banking Authentication Methods: UX Testing, User Interviews, and Quantitative Survey

Logo poskytovatele
Název česky Uživatelské testování autentizačních metod mobilního bankovnictví: UX testování, rozhovory s uživateli a kvantitativní šetření
Autoři

KRUŽÍKOVÁ Agáta KNAPOVÁ Lenka GABRHELÍK Ondřej ŠMAHEL David DĚDKOVÁ Lenka MATYÁŠ Václav DOLEŽAL Petr ŠMAHELOVÁ Martina

Rok publikování 2020
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Popis Tato zpráva popisuje výstupy testování autentizačních metod a aplikací pro chytré telefony spolu s metodikou použitou pro toto testování. Snažíme se zodpovědět otázku, které autentizační metody jsou koncovými uživateli vnímány jako bezpečné a uživatelsky přívětivé a které metody by uživatelé preferovali, pokud by měli možnost volby. Tato technická zpráva může být zajímavá pro bezpečnostní experty, manažery bezpečnosti IT, odborníky na UX a výzkumníky v oblasti použitelné bezpečnosti. Zpráva jim může pomoci pochopit hodnocení uživatelů a faktory, které jej ovlivňují.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info