Informace o publikaci

Mediační praxe pohledem zapsaných mediátorů

Logo poskytovatele
Autoři

KUBÁTOVÁ Helena

Rok publikování 2020
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis V letech 2019–2020 byly provedeny polostrukturované rozhovory se zapsanými mediátory. Analýzou a interpretací dat byl vytvořen teoretický model a základní analytický příběh mediační praxe pohledem zapsaných mediátorů. Centrální kategorií modelu je reflektovaná mediační praxe zapsaných mediátorů, která je specifikovaná preferovanými mediačními styly a praxí prvního setkání se zapsaným mediátorem. S kategorií reflektovaná mediační praxe je v těsném vztahu kategorie praxe prvního setkání se zapsaným mediátorem, protože obsah i délka prvního setkání se zapsaným mediátorem značně ovlivňují samotnou mediační praxi. Reflektovaná mediační praxe je odpovědí za prvé na to, jak zapsaní mediátoři chápou a pro sebe si definují cíl a účel mediace a za druhé, jak zapsaní mediátoři identifikují a interpretují čtyři podmínky intervenující do mediační praxe. Odhalili jsme dva typy názorů či interpretací cíle a účelu mediace. Jeden typ je charakteristický názorem, že primárním cílem je vždy dosažení mediační dohody, druhý typ je charakteristický názorem, že primárně nejde o dosažení mediační dohody, ale o to, upravit vztahy a dosáhnout vzájemného porozumění.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info