Informace o publikaci

Glacifluviálně-glacilakustrinní sekvence u Vidnavy na severním okraji Žulovské pahorkatiny

Logo poskytovatele
Autoři

HANÁČEK Martin ADAMEKOVÁ Katarína

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://journals.muni.cz/gvms/article/view/13660/11708
Doi http://dx.doi.org/10.5817/GVMS2020-13660
Klíčová slova Quaternary; Eastern Sudetes; Elsterian ice-sheet; outwash plain; glaciofluvio–glaciolacustrine environment; grain size
Popis V malé pískovně 800 m jv. od Vidnavy (lokalita Polský kopec) byly odkryty glacifluviální a glacilakustrinní sedimenty. Sedimenty vyplňují dvě koryta v superpozici. Spodní koryto má na bázi štěrkový lag. V nadloží lagu jsou štěrko-pískové sedimenty 3-D dun a postranního valu. Výplň svrchního koryta rovněž začíná bazálním lagem, ale pokračuje nahoru zjemňující sekvence. Tu sekvenci tvoří od báze nahoru sedimenty malých 3-D dun, A-čeřin, B, C-čeřin a horizontálně laminovaných sedimentů. Sekvence archivuje vertikální přechod z glacifluviální sedimentace do glacilakustrinní sedimentace. V nadloží glacilakustrinních siltů leží sedimenty plochých glacifluviálních bedforem, které se ukládaly za podmínek „upper plane bed“. Sedimenty se vyznačují vysokým podílem eratik (~23 %). V nedaleké lokalitě Stará kaolínová jáma (850 m jz. od pískovny na Polském kopci) byly v literatuře popsány velmi podobné sedimenty. Na obou lokalitách se ve stejné nadmořské výšce (~275 m n. m.) nachází glacilakustrinní horizont. Sedimenty obou lokalit představují proglaciální výplavovou plošinu před ustupujícím ledovcem. Na plošině ve stejnou dobu existovalo relativně velké jezero nebo soustava menších jezer.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info