Informace o publikaci

Modal verbs in English essays written by Czech secondary-school students

Název česky Modální slovesa ve slohových pracích českých středoškolských studentů
Autoři

SLÁDKOVÁ Věra

Rok publikování 2020
Druh Článek ve sborníku
Konference Functional plurality of language in contextualised discourse
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Klíčová slova central modals; quasi-modals; lexical verbs; learner corpus; error patterns
Popis Tato studie prezentuje výsledky frekvenční analýzy modálních sloves a jejich komplementace v 390 slohových pracích z angličtiny tvořících korpus CZEMATELC 2017 a napsaných v rámci maturitní zkoušky směřující k jazykové úrovni B1 podle SERRJ. Analýza prokázala vysoké procento kolokačních vzorců se správnou komplementací, ale převážně s významovými slovesy na A1 a A2 úrovni podle SERRJ, přičemž komplementace tvarem minulého času prostého a absence komplementace náležely mezi nejčastější chyby.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info