Informace o publikaci

Construction of Global Competence in Higher Education: Discourse of Internationalization, Decolonization, and Social Justice

Název česky Konstrukce globálních kompetencí v terciárním vzdělávání: Diskurz internacionalizace, dekolonializace a sociální spravedlnosti
Autoři

SEDLÁKOVÁ Markéta KOŠATKA David

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek pojednával o výzkumu zaměřenému na sociální spravedlnost a globální kompetence v terciárním vzdělávání. Hlavní výzkumná otázka se věnovala konstrukci globálních kompetencí v kurikulu u vybraných expertů. Výsledky poukazovaly na čtyři hlavní identifikované diskurzy: kritický obrat v internacionalizaci, udržitelnost, dekolonializace vědění a pluralismus v kulturní dominanci. Reflexe konceptualizace a implementace globálních kompetencí v kurikulu univerzity, směřuje k podpoře světoobčanství a potírání strukturálních nerovností.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info