Informace o publikaci

Protizánětlivý potenciál kompozitů kvasinkových glukanových částic a geranylovaného flavonoidu diplakonu

Autoři

ČERNA Lucie BAĎO Zuzana ŠALAMÚNOVÁ Petra ŠMEJKAL Karel HANUŠ Jaroslav HOŠEK Jan

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká a slovenská farmacie
Fakulta / Pracoviště MU

Farmaceutická fakulta

Citace
www https://www.prolekare.cz/casopisy/ceska-slovenska-farmacie/2020-3-10/protizanetlivy-potencial-kompozitu-kvasinkovych-glukanovych-castic-a-geranylovaneho-flavonoidu-diplakonu-123706
Klíčová slova AP-1; Diplacone; Encapsulation; Glucan particles; Inflammation; NF-kB
Popis Geranylovaný flavanon diplakon je látka izolovaná z Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. (Paulowniaceae) vykazující protizánětlivé a antioxidační vlastnosti a také vysokou lipofilitu a nízkou rozpustnost ve vodě. Jako modelová molekula byl proto použit k inkorporaci do glukanových částic (GP) s cílem zvýšit jeho potenciální biodostupnost. GP jsou v principu duté schránky připravené čištěním kvasinek Saccharomyces cerevisiae pro získání buněčné stěny, obsahující převážně Beta -(1->3)/Beta-(1->6) glukan. Cílem práce je porovnat antiflogistické působení kompozitů diplakonu a glukanového nosiče s působením samotné látky, samotných glukanových částic a fyzické směsi čistých glukanových částic s čistým diplakonem. Na buněčné linii odvozené z lidských leukemických monocytů THP1-XBlueTM-MD2-CD14 byla simulována zánětlivá reakce stimulací buněk lipopolysacharidem (LPS) z Escherichia coli. Kompozity GP a diplakonu signifikantně snížily aktivitu prozánětlivých transkripčních faktorů nukleárního faktoru kB (NF-kB) a aktivátorového proteinu 1 (AP-1) v porovnání s čistou látkou.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info