Informace o publikaci

Průběžná zpráva klinické studie SIOP EPENDYMOMA II - Mezinárodní klinický program pro diagnostiku a léčbu dětí, dospívajících a mladých dospělých s ependymomem

Autoři

DEMLOVÁ Regina BUDŇÁKOVÁ Dita

Rok publikování 2020
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

www https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=eudract_number:2013-002766-39
Přiložené soubory
Popis SIOP EPENDYMOMA II EudraCT number: 2013-002766-39 Zpráva o průběhu klinického hodnocení popisuje průběh a současný stav klinického hodnocení (KH) v definovaném období. Zahrnuje informace o aktualizacích dokumentů, o změnách v centrech KH a zkoušejících, poskytuje přehled doposud zařazených/ukončených subjektů hodnocení a zjištěných porušení protokolu. Dále obsahuje informace k hodnocenému léčivu (hlášení závažných nežádoucích příhod, podezření ze závažných (neočekávaných) nežádoucích příhod nebo nové poznatky ve vztahu k bezpečnosti a účinnosti), o nově přijatých opatřeních a vykonaných auditech.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info