Informace o publikaci

Současné možnosti reiradiace nádorů hlavy a krku

Autoři

ŠVAJDOVÁ Michaela DUBINSKÝ Pavol ŠLAMPA Pavel KAZDA Tomáš

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Onkologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.onkologiecs.cz/artkey/xon-202102-0003_soucasne_moznosti_reiradiace_nadoru_hlavy_a_krku.php
Klíčová slova re-irradiation; head and neck cancer; recurrence; toxicity; external beam radiotherapy; brachytherapy
Popis Recidivující zhoubné nádory hlavy a krku jsou terapeutickou výzvou pro celý multidisciplinární tým specialistů, krční chirurgy, klinické a radiační onkology, nutriční specialisty i pro psychology. Terapeutické možnosti jsou v této klinické situaci častokrát významně omezeny a je nutné je vzájemně kombinovat k dosažení optimálních léčebných výsledků, čímž stoupá i riziko kumulativní toxicity spojené s terapií. Při pozorné selekci pacientů představují záchranná chirurgická léčba a reiradiace terapeutické intervence s kurativním potenciálem. Reiradiace je ale dlouhodobě spojena s vysokým rizikem závažné toxicity, která významně neklesá ani v éře technik moderní konformní radioterapie. Cílem tohoto přehledového edukačního článku je shrnutí základních poznatků o konkrétních technikách reiradiace zevním zářením, nebo brachyterapií a o doporučené dávce a frakcionaci. Článek přináší základní informaci o očekávaném riziku toxicity a její typickém profilu, který je charakteristický pro jednotlivé techniky ozařování.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info