Informace o publikaci

Přeshraniční policejní spolupráce v EU

Autoři

TEXL David

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Kriminalistika
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Přeshraniční policejní spolupráce v EU
Klíčová slova Cross-border police cooperation; Europol; European Union
Přiložené soubory
Popis Text se zabývá problematikou přeshraniční policejní spolupráce, přičemž se autor majoritně zaměřuje na spolupráci v rámci EU. Úvodní část textu se věnuje obecným výkladům týkajících se přeshraniční policejní spolupráce a stručně nastiňuje také historický vývoj této spolupráce. V druhé části textu se pak autor věnuje jednotlivým orgánům, které zastávají pro policejní spolupráci v rámci EU stěžejní úlohu. Závěrečná část je věnována jednotlivým formám spolupráce v kontextu procesních aspektů české právní úpravy. Článek si klade za cíl vytvořit stručný přehled možností policejní spolupráce v rámci EU, neboť dle mínění autora se jedná o velmi důležitou oblast s výraznými perspektivami. S ohledem na celosvětovou globalizaci a pokračující evropskou integraci bude přeshraniční policejní spolupráce stále nabývat na významu v boji se zločinem. Text původně vznikl jako seminární práce do předmětu Evropské trestní právo vedeného prof. JUDr. Jaroslavem Fenykem, Ph. D., Dsc., Univ. Priv. Prof.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info