Informace o publikaci

Situační analýza a role diskurzů v sociálněvědním výzkumu

Logo poskytovatele
Autoři

KOŠATKOVÁ Markéta

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sociální Studia
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/15485/12306
Doi http://dx.doi.org/10.5817/SOC2021-1-35
Klíčová slova situation analysis; re-presentation; discourse; methodology; qualitative research
Popis Článek ilustruje diskurzivní a reflektivní obrat v sociálně vědních výzkumech. Představuje situační analýzu (srov. Clark, 2005; 2019) jako epistemologicko-ontologické východisko pro vědu vyvázanou z pozitivistického paradigmatu. Využití přístupu je prezentováno na realizovaném kvalitativním výzkumném šetření re-prezentace náboženské identity v českém edukačním a sociokulturním prostředí. Situační analýza v širším rámci zkoumá přítomné diskurzy i diskurzy ideologicky zamlčené. V mezo úrovni analýza nabízí vhled do sociálních a diskurzivních arén, které jsou utvářeny kolektivními aktéry, klíčovými materiálními elementy, sociálními organizacemi a institucemi. Na mikro úrovni se zaměřuje na pozice jednotlivých aktérů v situaci. Předkládaný výzkum upozorňuje na nacionalistickou rigiditu českého vzdělávacího systému, který vymísťuje náboženskou jinakost a re-produkuje etnocentrismus. Poodhaluje strukturální nespravedlnosti a nabízí nové formy strukturace a distribuce vědění ve prospěch transnacionalismu a kosmopolitního lidství. Situační analýza přináší multidimenzionální výzkum, který ozvučuje marginalizované diskurzy a podporuje každodennost vědění v sociálně angažovaném, emickém výzkumu sociální reality. Zaměření na jazykové konstrukce v humanitních vědách umožňuje re-definici vlastních entit, vzorců a pravidel. Jejich ne/možné překročení je nutnou reakcí na akcelerační a diverzitní podobu globalizované recentní společnosti.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info