Informace o publikaci

ČERNÝ FOSFOR PRO CITLIVÉ KLINICKÉ APLIKACE V HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRII BIOMOLEKUL

Autoři

MANDAL Govinda PEČINKA Lukáš MORÁŇ Lukáš VAŇHARA Petr HAVEL Josef

Rok publikování 2021
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Černý fosfor (BP) představuje nejstabilnější alotropickou modifikaci fosforu s jedinečnými fyzikálně-chemickými vlastnostmi a s vysokým počtem biologických aplikací1. Běžně používané organické matrice mohou trpět řadou nedostatků, jako je například nízká ionizační účinnost a reprodukovatelnost při aplikaci na komplexní biologické vzorky, jako jsou buněčné extrakty. V současné době je velký zájem o nahrazení/modifikaci organických matric použitím anorganických materiálů jako jsou kovové nanočástice a kovové vrstvy. Tyto anorganické materiály poskytují minimální interference v hmotnostních spektrech (nízká fragmentace) a zlepšují ionizaci biomolekul. Černý fosfor selektivně zvyšuje ionizaci některých bio-molekul v MALDI TOF MS, avšak tento jev není zatím dostatečně vysvětlen2,3. V této studii byl BP v kombinaci s běžně používanými matricemi použit pro systematickou MS analýzu vybraných biomolekul (aminokyselin, peptidů a proteinů) a intaktních buněk. Cílem této práce je shrnout, jak BP zlepšuje ionizaci těchto bio-molekul a demonstrovat možnost použití BP pro buněčnou diskriminaci. Účinnost ionizace v matricích obohacených BP byla významně zvýšena a výsledné intenzity analytů v hmotnostních spektrech byly ~4-417krát vyšší než ve spektrech získaných s použitím běžných matric. Bylo také prokázáno, že organická matrice (kyselina sinapová) obohacená BP zlepšuje analýzu MALDI TOF MS intaktních buněk. Analýza hlavních komponent (PCA) ukazuje zlepšení v rozlišení buněk při použití BP obohacené matrice. BP zvyšuje ionizaci široké skupiny biomolekul a tím zlepšuje biologické aplikace MALDI TOF MS.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info