Informace o projektu

Analytické a fyzikálně-chemické metody ve výzkumu geologických, biologických a syntetických materiálů (AFCHMAT)

Studenti se budou věnovat vývoji a aplikaci metod ICP-MS, ICP-OES, LIBS, ED-XRF, MALDI-ToF-MS, MS s Knudsenovou celou. Rozvíjena a aplikována bude NMR, matematické modelování, spolupráce při vývoji protinádorových léčiv, prvkové mapování biologických tkání i hornin, studium fázových rovnováh, vývoj nanomateriálů a jejich charakterizace

Publikace

Počet publikací: 3