Informace o publikaci

Metodika práce s třídním kolektivem v inkluzivní třídě se zaměřením na žáky s narušenou komunikační schopností

Autoři

CHLEBORADOVÁ Barbora KOPEČNÝ Petr

Rok publikování 2020
Druh Odborná kniha
Citace
Popis Metodická příručka se zabývá vzděláváním žáků s narušenou komunikační schopností v prostředí inkluzivní školy a možnostmi jejich podpory. Teoretická část přibližuje východiska pro komunikační proces a jeho narušení v širších souvislostech se zaměřením na školní věk a reflexi v běžné i výukové komunikační situaci. Výzkumná část nabízí výsledky šetření, které vyplývá z dlouhodobé spolupráce se dvěma základními školami inkluzivního typu, v nichž jsou vzděláváni žáci s různými formami speciálních vzdělávacích potřeb. V těchto školách byly po dobu jednoho školního roku v pravidelné frekvenci realizovány aktivity zaměřující se na posilování komunikativní kompetence a sociálních vazeb ve třídě, v níž jsou vzděláváni žáci s narušenou komunikační schopností.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info