Informace o publikaci

Rozvoj kompetencí u rodičů a dalších osob pečujících o děti s neurovývojovým postižením pomocí e-learningu

Logo poskytovatele
Autoři

MALANÍKOVÁ Vendula

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek představí výzkum, který byl zaměřen na možnost využití telepractice (telemedicíny) na poli aplikované behaviorální analýzy (ABA). Cílovou skupinou byli rodiče a pečující o osoby s neurovývojovým postižením, kteří neměli žádné znalosti a dovednosti v oblasti ABA. Cílem výzkumu bylo zjistit možnosti vzdělávání rodičů a pečujících ve vybraných behaviorálních technikách a postupech pomocí e-learningu. Výzkumný vzorek byl rozdělen do tří skupin podle intenzity podpory účastníků. První skupina realizovala e-learning s následnou synchronní podporou konzultanta. Druhá skupina procházela e-learningem s podporou motivačních a sumarizačních emailů. Třetí skupina procházela e-learningem zcela samostatně bez další podpory. Jednalo se o první fázi výzkumu, na kterou bude navazovat druhá fáze, ve které budou vybraní rodiče a pečující dále prohlubovat své kompetence ve vybraných postupech ABA. Výsledky z první fáze ukazují, jak je možné efektivní využití online podpory při osvojování základních znalostí, vybraných technik a postupů ABA u rodičů pečujících o děti s PAS.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info