Informace o publikaci

Wakeing up from the gerotechnological optimism

Logo poskytovatele
Název česky Problouzení se z gerotechnologického optimismu
Autoři

VIDOVIĆOVÁ Lucie PETROVÁ KAFKOVÁ Marcela VAVREČKA Michal ŠEJNOVÁ Gabriela

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Článek představuje probíhající práci na základě projektu HUMR, který se zabývá zapojením uživatelů do návrhu softwaru pro humanoidního robota Pepper. Během procesu jsme narazili na několik překážek a zlomových bodů, které nás vedly k zamyšlení nad hranami digitální propasti, technologickým ageismem a obecným pesimismem ohledně dosažitelné úrovně technologické gramotnosti starších lidí, potencované limity hardwarového a softwarového řešení Peppera, reakcemi COVID-19 měnícími "možné" v pozitivním i negativním smyslu a v neposlední řadě i etickou úvahou, kterou jsme zažili, a některými nepředvídatelnými skutečnostmi během přípravných fází projektu. HUMR je zkratka pro "Využití humanoidního robota při podpoře aktivního stárnutí u starších mužů a žen" (grant TA ČR 2019 - 2021 č. TL02000362). Projekt směřuje k těmto obecným cílům: překlenout digitální propast u starších generací začlenit "digitální přistěhovalce" do rozvoje moderních informačních a komunikačních technologií. zvýšit zapojení mužů do organizovaných aktivit aktivního stárnutí posílit postavení žen, aby si vážily svých technologických dovedností a rozšiřovaly je navrhnout alternativní přístupy k aktivnímu stárnutí pro všechny přehodnotit model tří životních polí (vzdělání, práce, odpočinek) a znovu zapojit "hru" do pozdějších fází života. navázat mezioborovou spolupráci, která by vzájemně obohacovala potenciál sociálních věd, robotiky a aplikované sociální gerontologie. Tyto cíle mají být naplněny různými časově a oborově se překrývajícími aktivitami jak vědců, tak starších dospělých (aktivních seniorů) a robota Peppera. V průběhu projektu bude Pepper rozšiřovat své znalosti českého jazyka, způsoby, jak vést konverzaci & poskytovat informace, doporučení, kognitivní trénink, zábavu & zábavu. Aktivity zaměřené na generování dat zahrnují fokusní skupiny uživatelů, pečovatelů & mezigeneračních skupin (pre-, mid & post-test), pozorování účastníků, práci s Pepperovými daty (video, audio, text) a vývoj softwaru. Na těchto základech jsou zkoumány genderové a aktivizační technologie a diskutovány etické otázky používání humanoidních robotů v komunitním prostředí. V tomto konkrétním příspěvku se podíváme na různé momenty dosavadního průběhu projektu, kdy se něco "nepovedlo" nebo nešlo podle plánu, a jak jsme se s tím vypořádali. Patří mezi ně střety zájmů různých podskupin aktivních stárnoucích lidí ohledně přítomnosti robota v prostorách, nedorozumění v rámci mezioborového projektového týmu, boj s "hlubinami" digitální propasti; řešení frustrace z chyb robota, ztráta účastníků pro ne zcela dobře nastavený obsah školení, nevyhnutelný dopad COVID-19 a blokovacích opatření a etické otázky vyplývající z přechodu na internet Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info