Informace o publikaci

Species-specific responses of spectral reflectance and the photosynthetic characteristics in two selected Antarctic mosses to thallus desiccation

Logo poskytovatele
Název česky Druhově specifické reakce spektrální odrazivosti a charakteristik fotosyntézy dvou vybraných druhů anatrktických mechů na vysychání stélky
Autoři

OREKHOVA Alla BARTÁK Miloš HÁJEK Josef MORKUSOVÁ Jana

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Physiologiae Plantarum
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www článek ve formátu PDF
Doi http://dx.doi.org/10.1007/s11738-021-03339-6
Klíčová slova Antarctica; Dehydration; Rehydration; Chlorophyll fluorescence; Light response curves; Brachythecium austro-glareosum; Bryum pseudotriquetrum
Popis Mechy jsou považovány za vysoce odolné proti vysychání, protože si zachovávají fotosyntetickou aktivitu i při silné dehydrataci. V naší studii jsme zkoumali změny ve fotochemických procesech fotosyntézy a také parametry spektrální odrazivosti během řízené rehydratace a desikace u dvou antarktických druhů, tj. Brachythecium austro-glareosum a Bryum pseudotriquetrum. Změny primárních fotochemických procesů byly hodnoceny fluorescencí chlorofylu, tedy pomalou Kautského kinetikou doplněnou o saturační světelné pulzy. Při vysoušení thalli zůstal efektivní kvantový výtěžek fotosyntetických procesů v PS II (phi(PSII)) nezměněn při nízké až střední desikaci, tj. s relativním poklesem obsahu vody (RWC) z plně vlhkého (100 %) na polosuché (30 % ). Pod 20 % RWC, phi (PSII) vykazoval druhově specifický pokles, stejně jako fluorescenci v ustáleném stavu (F-S). Polovičního snížení phi (PSII) bylo dosaženo při RWC 12,6 % (B. austro-glareosum) a 9,8 % (B. pseudotriquetrum). Křivky rychlé odezvy na světlo ukázaly silné omezení transportu fotosyntetických elektronů (ETR) při RWC pod 20 % u obou druhů. Údaje phi (PSII) a ETR naznačovaly, že oba druhy byly odolné vůči vysychání a dobře se přizpůsobily drsnému antarktickému prostředí. B. pseudotriquetrum byl však odolnější ve stavu těžké dehydratace (RWC pod 20 %) než B. austro-glareosum. Indexy spektrální odrazivosti reagovaly na vysychání buď (a) podobně u obou druhů (normalizovaný rozdílový vegetační index [NDVI]), (b) s podobnými trendy, ale odlišnými hodnotami (modifikovaný absorpce chlorofylu v indexu odrazivosti [MCARI] a index zelenosti [GI] ) a (c) druhově specificky (index fotochemické odrazivosti [PRI]).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info