Informace o publikaci

Specifický výzkum: Angažovanost

Autoři

WOLFOVÁ Kateřina SLOVÁČKOVÁ Zuzana

Rok publikování 2021
Druh Uspořádání workshopu
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Celodenní online workshop byl pořádán v rámci projektu specifického výzkumu „Specifika pracovní angažovanosti v kontextu pandemie COVID-19“. Dopolední blok byl určen studentům Psychologického ústavu. Cílem bylo představit studentům konstrukt pracovní angažovanost a přiblížit jim konkrétní zkušenosti s výzkumem – plánování a realizace výzkumu v praxi, etické aspekty, vedení rozhovoru s respondenty, představení rolí jednotlivých členů výzkumného týmu a přínosy zapojení do výzkumu v rámci studia. Na dopolední části aktivně participovali členové výzkumného týmu, kteří se podíleli na dílčích výstupech projektu a vedení rozhovorů. Odpolední část byla určena učitelům základních škol, s nimiž byly vedeny rozhovory. Mezi prezentujícími byly také školní psycholožka a oblastní metodička prevence. Témata odpoledního bloku byla volena s ohledem na učitelskou profesi – protektivní faktory syndromu vyhoření, komunikace učitel-žák-rodič, učitelská angažovanost a její projevy, výzkumné zjištění na základě rozhovorů. Oba bloky měly společný záměr – vzájemné sdílení zkušeností a propojení teorie a praxe.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info