Informace o publikaci

Pracovní angažovanost, resilience, work-life balance a syndrom vyhoření u populace slovenských zdravotních sester

Autoři

WOLFOVÁ Kateřina STAŇOVÁ Lenka SLOVÁČKOVÁ Zuzana

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Hlavním cílem studie bylo prozkoumat vztah mezi pracovní angažovaností a vybranými psychologickými aspekty – resiliencí, work-life balance a syndromem vyhoření. Výzkumný soubor zahrnoval 141 slovenských zdravotních sester z různých nemocničních oddělení a ambulancí. Sběr dat byl realizován během pandemie COVID-19. K naplnění výzkumného cíle byl zvolen kvantitativní výzkumný design. Administrovaná dotazníková baterie zahrnovala: Utrecht Work Engagement Scale (UWES-17), Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC-25), Work-Life Balance Scale (WLB-6) a Maslach Burnout Inventory (MBI). Výsledky prokázaly pozitivní vztahy mezi psychosomatickými symptomy a emocionálním vyčerpáním, pracovní angažovaností a resiliencí, a taktéž mezi pracovní angažovaností a osobní účinností. Negativní vztahy byly nalezeny mezi pracovní angažovaností a emocionálním vyčerpáním, pracovní angažovaností a depersonalizací a mezi resiliencí a emocionálním vyčerpáním. Předpokládané rozdíly u jednotlivých proměnných s ohledem na to, zda zdravotní sestra pracovala na akutním příjmu, běžném oddělení či v ambulanci nebyly identifikovány.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info