Informace o publikaci

Kritická reflexe rekonfigurace epistemického filtru jako předpoklad pro sociální práci

Autoři

SEDLÁKOVÁ Markéta KOŠATKA David ČERNÝ Michal

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://socialniprace.cz/article/kriticka-reflexe-rekonfigurace-epistemickeho-filtru-jako-predpoklad-pro-socialni-praci/
Klíčová slova epistemic filter; information organisms; social media; social inequalities; algocracy
Popis CÍLE: Stať hledá odpověď na otázku: Jak vybraní experti konstruují diskurzivní arénu současného epistemického filtru s ohledem na technologickou a informační akceleraci sociálních interakcí? Identifikované elementy jsou reflektovány ve vztahu k sociálním fenoménům ve společnosti a možnostem sociální práce na ně reagovat. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Autoři diskutují rizika spojená s rozpadem epistemického filtru ve vztahu k poznání a vědění v sociální práci. METODY: Odpověď na výzkumnou otázku je výsledkem kvalitativní situační analýzy, která zahrnovala rozhovory s 13 experty zabývajícími se technologiemi a jejich sociálními důsledky v různých vědních disciplínách. Situační optika nám umožnila sledovat i významné neživé elementy či intervenující diskurzy, které současný informační a sociální prostor značně komplikují. VÝSLEDKY: Text přináší pohled na diskurzivní arénu epistemického filtru, jehož rekonceptualizace je nutným předpokladem pro harmonizaci soužití v globalizovaném a informačně roztříštěném světě. Z výsledků kvalitativní výzkumné studie vyplynulo, že algoritmizace každodennosti proměňuje naše vědění, pojetí času, typizace sociální skutečnosti či zakoušení oprese. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Sociální práce musí reflektovat nové fenomény, které vznikají jako často nezamýšlený důsledek technologického pokroku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info