Informace o publikaci

K historii, struktuře a koherenci textového korpusu

Autoři

ATCHESON Hana

Rok publikování 2021
Druh Učební texty, pomůcky
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Cílem přehledového pojednání, jedné kapitoly v kolektivní monografii, která je úvodním zamyšlením nad postavením čtenáře k textu v post-digitálním prostoru, je poukázat na některé souvislosti hypertextu jako fenoménu na pozadí vybraných vědních disciplín, které mohou využívat metod korpusové lingvistiky a metod práce s textovou analýzou. Tyto souvislosti jsou diskutovány za účelem lepšího porozumění pozici čtenáře, kterou zaujímá při čtení hypertextu. Ve shodě s autorem pojmu hypertext, Tedem Nelsonem, rozumíme hypertextem takový materiál, který je užíván ve formátu databáze, v níž jsou informace přístupné přímo z uživatelského rozhraní. Stručně je objasněno, jak postupně, v reakci na literární obsahové analýzy a metodu uzavřeného čtení, daly digitální korpus a vývoj softwarových nástrojů podnět ke vzniku nové metody vzdáleného čtení, která nyní dominuje v práci digitálních humanitních věd. Pro bližší konkretizaci této problematiky je představena vizualizace struktury digitálního textu na příkladu několika vybraných projektů, které vznikly za přispění Organizace pro elektronickou literaturu (ELO). Problematika koherence digitálního textu s ohledem na roli čtenáře je představena v závěru.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info