Informace o publikaci

Mediation in the Perspective of Law and Social Change

Logo poskytovatele
Název česky Mediace z pohledu práva a sociální změny
Autoři

VEČEŘA Miloš URBANOVÁ Martina

Rok publikování 2022
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Mediaci nelze chápat bez jejího sociálního, kulturního a právního kontextu. Autoři proto rozebírají téma mediace z hlediska teoretických a právních konceptů jako jsou kulturní systém, spravedlnost a legitimita, důvěra v právo a další a následně se zaměřují na téma práva a sociální změna. Autoři definují vzájemný vztah mezi mediací, která je součástí právního řádu, a společností jako celkem. Právo chápou jako instituci společnosti a součást jejího sociokulturního systému, právo je jedním z nejdůležitějších nástrojů sociální kontroly v pozdně moderní společnosti. Právo zároveň působí jako symbol spravedlnosti a je spojeno s myšlenkou spravedlivého práva a spravedlivého rozhodování. K dosažení těchto cílů je nezbytná důvěra v právo, stejně jako v alternativní způsoby řešení sporů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info