Informace o publikaci

Experimenální a potenciální klinické konsekvence nové částicové lékové formy mirtazapinu

Autoři

NOVÁKOVÁ Martina HAMMER Tomáš JUŘICA Jan KOTOLOVÁ Hana ZENDULKA Ondřej KUBOVÁ Kateřina VYSLOUŽIL Jakub

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Farmaceutická fakulta

Citace
Popis Depotní lékové formy v psychofarmakologii nabývají na významu a jsou účinnější než konvenční p.o. lékové formy. Za hlavní výhody depotních psychofarmak lze uvést zlepšení adherence k léčbě, obejití first-pass efektu a problémů spojených s absorpcí z gastrointestinálního traktu a absenci rizika náhodného nebo úmyslného předávkování. Vývoj depotních lékových forem se v současnosti zaměřuje na studium mikročástic. Na základě preformulačních experimentů byly vybrány vhodné formulační a procesní parametry pro přípravu mikročástic na bázi kopolymeru kyseliny mléčné a glykolové (PLGA) pro parenterální podání. U připravených mikročástic se hodnotil obsah léčiva, morfologie a disoluční zkouška. Vhodnými postupy bylo připraveno 6 různých profilů s uvolňováním léčiva a následně byly vybrány 2 profily pro aplikaci in vivo (laboratorním potkanům). Na základě frekventních odběrů byl stanoven farmakokinetický profil podaných mikročástic pomocí dříve vyvinuté a validované HPLC metody. Sérum bylo dále využito pro stanovení jaterních testů, lipidového spektra a vybraných adipokinů. Dle biochemického vyšetření jsme konstatovali minimální vliv na hladiny ALT, AST. U medikované skupiny jsme zaznamenali mírné rozdíly od kontrolní skupiny v lipidovém spektru a hladinách vybraných adipokinů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info