Informace o publikaci

Dvanácte vrchů ten strom má: Kramářské a poutní tisky s náboženskou tematikou: Katalog k výstavě / A Twelve Top Tree: Czech Religious Broadside Ballads and Pilgrimage Chapbooks: Exhibition catalogue. Ed. Michaela Boháčová

Autoři

POLÁKOVÁ Jana BOČKOVÁ Hana DRÁPALA Daniel DROZDA Martin DUFKA Jiří FROLCOVÁ Věra HANZELKOVÁ Marie HOLUBOVÁ Markéta IVÁNEK Jakub KONDROVÁ Marta KOSEK Pavel METRAK Maciej Jerzy NAVRÁTILOVÁ Olga PLESKALOVÁ Jana SLAVICKÝ Tomáš SOLEIMAN POUR HASHEMI Michaela

Rok publikování 2022
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Tato kniha je kritickým katalogem ke stejnojmenné výstavě, která se konala od 13. května 2022 do 13. listopadu 2022 v Moravském zemském muzeu (v Paláci šlechtičen). Katalog je jedním z výstupů mezioborového projektu NAKI II, Kramářské písně v brněnských historických fondech (DG18P02OVV021), podpořeného Ministerstvem kultury ČR. Na projektu se podíleli odborníci různých specializací ze čtyř brněnských akademických a paměťových institucí: Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i., Moravského zemského muzea a Moravské zemské knihovny. Hlavním tématem výstavy a katalogu jsou náboženské kramářské písně. Náboženská kramářská píseň je jednou z nejvýznamnějších a mnohovrstevnatých forem české populární kultury přibližně od 17. století do konce 19. století. V tomto projektu je náboženská kramářská píseň pojímána v širších souvislostech, a to jako jeden z klíčových žánrů české náboženské knižní produkce. V kontextu masové tištěné produkce je akcentována zejména výrazná podskupina poutních kramářských písní. Jednotlivé kapitoly se zaměřují na historii, produkci, distribuci, hudební aspekty, formu a obsah náboženských kramářských písní (zejm. na známé i méně známé světce a svátky a jejich odraz v kramářských písních a lidové kultuře). Výstavní katalog je dostupný na webu Masarykovy univerzity (česká i anglická verze): https://www.phil.muni.cz/kramarskepisne/vystavy/dvanacte-vrchu-ten-strom-ma-kramarske-a-poutni-tisky-s-nabozenskou-tematikou
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info