Informace o publikaci

Důsledky environmentálních postojů pro volbu udržitelného způsobu dopravy

Logo poskytovatele
Autoři

NOVOTNÁ Markéta KOŠŤÁLOVÁ Lucie

Rok publikování 2022
Druh Článek ve sborníku
Konference XXV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků.
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www odkaz na sborník
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P280-0068-2022-44
Klíčová slova consumer behaviour; responsibility; ecological footprint; tourism
Přiložené soubory
Popis Doprava je jedním z největších zdrojů emisí skleníkových plynů, čímž významně přispívá ke klimatické změně. Jelikož cestovní ruch ze své podstaty souvisí s pohybem v prostoru, a tudíž i s volbou dopravního prostředku, téma udržitelnosti se jej také dotýká. Cílem příspěvku je proto zhodnotit, jaké faktory ovlivňují výběr udržitelného dopravního prostředku při cestě do destinace, a určit význam environmentálních postojů účastníků cestovního ruchu v jejich rozhodovacím procesu. Současně je zjišťována spojitost mezi udržitelným chováním v domácím prostředí a ochotou připlatit si za ekologičtější dopravní prostředek. Pro naplnění stanoveného cíle byl na základě relevantní odborné literatury sestaven dotazník, který byl distribuován elektronicky v období říjen–listopad 2021 primárně mezi respondenty ve věkové kategorii 18–35 let, která bývá v odborné literatuře hojně diskutována. U vzorku 255 respondentů bylo zjištěno, že respondenti s ekologičtějším smýšlením přisuzovali vlivu dopravního prostředku na životní prostředí vyšší význam a byli ochotni si více připlatit za ekologičtější dopravní prostředek. Ačkoliv i u respondentů s ekologičtějším smýšlením patřilo letadlo k nejpoužívanějšímu dopravnímu prostředku, existoval zde větší podíl cestujících udržitelnějším dopravním módem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info