Informace o publikaci

Záchrana zvukového kulturního dědictví : aktuální situace, problémy, možnosti

Autoři

LORENZ Michal NOVOTNÁ Helena KONEČNÝ Michal INDRÁK Michal HOROVÁ Iva IŠTVÁNEK Matěj MEJZR Martin ŠÍR Filip ZÍSKAL Bohuš

Rok publikování 2022
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Publikace je prezentací výzkumných aktivit projektu a povahou plní funkci výzkumné zprávy o tematických perspektivách a výsledcích projektu. Kniha je založena na zkušenostech kolektivu autorů s digitalizací zvukového dědictví. Zachycuje snahu autorů prozkoumat a zdokumentovat stav, v němž se nachází zvukové nosiče v paměťových institucích a v soukromém vlastnictví, formovat strategie pro jeho systematickou ochranu, včetně metodik popisu, konzervování zdrojů a digitalizace, pro záchranu degradací nejvíce ohrožených zvukových pramenů a pro zpřístupnění zvukového kulturního dědictví vědecké i široké veřejnosti k dalšímu využití. Obsah knihy je organizován dle modelu pracovního postupu projektu Nový fonograf, popisujícího cestu zvukového kulturního artefaktu do digitálních sbírek paměťových institucí v několika fázích: evidence, ochrana, fotografování, katalogizace, digitalizace, správa dat, zpřístupnění, vývoj, vzdělání. Autoři jednotlivých kapitol se věnují oblastem, v nichž se v praxi setkávají s nejvíce problémy a jejichž řešení považují za stěžejní vzhledem k cílům identifikace existujících zvukových nosičů a záchrany těch, které jsou nejvíce ohroženy. Jednotlivé kapitoly knihy jsou věnovány průzkumu a evidenci zvukových záznamů, ochraně a správě zvukových dat, digitálním formátům pro archivaci zvukového záznamu, formám zpřístupňování zvukového dědictví, využití zvukových záznamů ve vědecké práci a technickým perspektivám digitalizace zvukového dědictví.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info