Informace o publikaci

Práce z domova, konflikty mezi prací a rodinou a kvalita partnerství v době pandemie covidu-19

Logo poskytovatele
Autoři

SLADKÁ Dominika KREIDL Martin

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sociologický časopis
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www článek - open access
Doi http://dx.doi.org/10.13060/csr.2022.024
Klíčová slova working from home; Covid-19; Generations and Gender Survey; work–family conflict; partnership quality
Přiložené soubory
Popis V době pandemie nemoci Covid-19 v České republice prudce narostl počet lidí pracujících z domova. Je pravděpodobné, že práce z domova bude praktikována častěji i po ústupu pandemie. V tomto článku zjišťujeme, zda byla častá práce z domova v době pandemie asociována se silnějšími konflikty mezi prací a rodinou. Chceme také ukázat, jak asociace mezi prací z domova a konflikty lišila u různých skupin respondentů v závislosti na pohlaví, vzdělání, zaměstnání a přítomnosti dětí v domácnosti. Zabýváme se také tím, jak případné konflikty souvisely s kvalitou partnerství. Na výzkumné otázky odpovídáme analýzou dat z pilotní studie výzkumu Současná česká rodina z prosince 2020. Výsledky analýzy ukázaly, že častá práce byla asociována s častějšími konflikty mezi prací a rodinou. Ačkoliv celkově se konflikty odrážely častěji v rodinné oblasti (např. byli příliš unavení na domácí práce), častá práce z domova byla významně asociována pouze s konflikty odrážejícími se v pracovní oblasti (např. bylo pro ně těžké soustředit se na práci kvůli rodinným povinnostem). Asociace se významně lišily v závislosti na pohlaví a přítomnosti dětí v domácnosti. U mužů a rodičů dětí mladších 15 let byla častá práce z domova s častějšími konflikty asociována významněji. Lidé, často zažívali konflikty mezi pracovní a rodinnou sférou života, také častěji uvažovali o rozchodu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info