Informace o publikaci

Managementová opatření a hodnocení jejich dopadu na biodiverzitu lučního mokřadu

Autoři

KOTASOVÁ ADÁMKOVÁ Marie KLÍMOVÁ HŘÍVOVÁ Dana LÍZNAROVÁ Eva NOVÁK Pavel PETRUŽELA Jan PETRUŽELOVÁ Jana VAŠÍČEK Martin

Rok publikování 2022
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

www https://envirop.cz/docs/vystupy/VSouhrn_WetlManag.pdf
Popis Předkládaná souhrnná výzkumná zpráva je závazným výsledkem projektu podpořeného Technologickou agenturou České republiky v rámci veřejné soutěže ZÉTA 5 s názvem „Managementová opatření a hodnocení jejich dopadu na biodiverzitu lučního mokřadu“. Primárními uživateli této zprávy jsou především orgány veřejné správy a organizační složky státu, jimž poslouží jako podklad pro rozhodování o vhodných managementových opatřeních na mokřadních stanovištích. Jak název projektu napovídá, objektem jeho zájmu jsou nížinné mokřadní louky: unikátní biotopy plnící v krajině mnoho ekosystémových služeb a uplatňující se jako významná ohniska biodiverzity. V dnešní době je však naneštěstí většina mokřadních lokalit bez statutu chráněného území ohrožena výraznou degradací až úplným zánikem, a to především z důvodů nevhodného způsobu zemědělského hospodaření, celkového vysoušení krajiny a zvyšující se trofie. Velkým rizikem je pro tyto biotopy také zarůstání včetně šíření invazních a expanzních druhů, v rámci jejichž eliminace se na řadě lokalit přistupuje k seči a pastevnímu managementu jakožto nejvhodnějším nástrojům péče. Cílem tohoto výsledku je proto shrnout nově získané poznatky o vlivu realizovaných opatření (pastvy, seče a budování nových tůní) na stanoviště a biodiverzitu modelového mokřadního společenstva v údolní nivě Spáleného potoka v okrese Břeclav, katastrální území obce Krumvíř. Právě tyto poznatky v podmínkách ČR dosud chybí a jejich šíření tak může významně podpořit realizaci vhodné péče na dalších lokalitách, což významně napomůže obnově a zachování stanovišť lučních mokřadů obecně.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info