Informace o publikaci

Sledování prevalence dekubitů - srovnání národních dat s daty konkrétního poskytovatele zdravotních služeb - Fakultní nemocnice Ostrava

Autoři

KRUPOVÁ Lenka KRUPA M. BENEŠOVÁ Klára MUŽÍK Jan JARKOVSKÝ Jiří BÚŘILOVÁ Petra DOLANOVÁ Dana SAIBERTOVÁ Simona KLUGAR Miloslav POKORNÁ Andrea

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.csnn.eu/casopisy/ceska-slovenska-neurologie/2022-supplementum-1-1/sledovani-prevalence-dekubitu-srovnani-narodnich-dat-s-daty-konkretniho-poskytovatele-zdravotnich-sluzeb-fakultni-nemocnice-ostrava-130718
Doi http://dx.doi.org/10.48095/cccsnn2022S21
Klíčová slova Epidemiology; pressure ulcers; prevalence; retrospective study
Popis Cíl: Cílem studie je srovnání dostupných dat o výskytu dekubitů z národních databází s daty konkrétního poskytovatele zdravotních služeb – Fakultní nemocnice Ostrava, identifikace rozdílů a jejich příčin. Soubor a metodika: Retrospektivní observační studie. Soubor zahrnoval data hospitalizací pacientů s dekubitem z Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS) a Nemocničního informačního systému FN Ostrava (NIS FNO) v období 2018–2020. Výsledky: V letech 2018–2020 bylo do NRHZS nahlášeno celkem 294 hospitalizací pacientů s dekubitem, zatímco v NIS FNO jich bylo evidováno 2 231. Počet hospitalizací s dekubitem byl v NIS FNO až 8x vyšší, než lze detekovat z vykazování dia­gnózy L89 dle MKN-10 pro zdravotní pojišťovny. Na jednu hospitalizaci připadá průměrně 1,6 dekubitu. Strukturální rozdíly výskytu dekubitů v NIS FNO a NRHZS (větší podíl nižších kategorií dekubitů, nižší věkový průměr a vyšší mortalita pacientů s dekubitem) jsou pravděpodobně důsledkem toho, že v NRHZS je pacient zaznamenán jednou bez ohledu na počet dekubitů, a protože dekubity nižší kategorie nejsou vykazovány, neboť většinou nevyžadují výkon identifikovatelný v sazebníku. Závěr: Studie prokázala, že skutečná prevalence dekubitálních lézí může být významně vyšší, než ukazují dostupné celostátní statistiky NRHZS. Výsledky podporují význam a nezbytnost výzkumu v oblasti nákladovosti prevence a léčby dekubitů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info