Informace o publikaci

Zhodnocení efektu skupinové fyzioterapie u pacientů po prodělaném onemocněné COVID-19

Autoři

VAJČNER Adam ČERNÁ Klára JAROŇOVÁ Jitka KOYŠOVÁ Zuzana DOBŠÁK Libor SOSÍKOVÁ Michaela

Rok publikování 2022
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Úvod a cíl Cílem práce je zhodnocení efektu ambulantní skupinové fyzioterapie u pacientů po prodělaném onemocnění COVID-19 s persistujícími symptomy – respirační obtíže, únava, zhoršená adaptace na zátěž, dekondice. Specifický rehabilitační program probíhá na ambulanci rehabilitace Kliniky tělovýchovného lékařství a rehabilitace Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Soubor pacientů Celkově bylo zhodnoceno 36 pacientů (19 žen, 17 mužů, průměrný věk 57,3 (± 12,5) po prodělaném onemocnění COVID-19 s přetrvávajícími symptomy, kteří absolvovali program v období 4/2021 – 1/2022. Následně byl soubor upraven dle vstupních a výstupních kritérií pro jednotlivé hodnotící parametry. Zahrnuje pacienty po onemocnění symptomatickém, asymptomatickém, hospitalizované i nehospitalizované. Metodika Program vychází z doporučených postupů pro plicní rehabilitaci u onemocnění COVID-19 a z recentní literatury. Skládá se z 8 terapií probíhajících dvakrát týdně. Terapie je skupinová a ambulantní. Skládá se z 5 na sebe navazujících částí – edukace a zahřátí, protažení, respirační a posturální cvičení, kondiční „Nordic Walking“, závěrečná relaxace. Pacienti procházejí vstupním a výstupním lékařským vyšetřením indikující skupinovou terapii. K zhodnocení efektivity fyzioterapie jsou analyzovány hodnoty klasické spirometrie, standardizované dotazníky pro únavu MAFS (Multidimensional Assessment of Fatigue Scale) a pro subjektivní vnímání zdravotního stavu u plicních onemocnění CAT (COPD Assessment Test). Během terapie jsou pravidelně sledovány hodnoty prstové pulzní oxymetrie, tepové frekvence, subjektivní Borgovy škály dušnosti a subjektivního vnímání únavy. Výsledky byly zpracovány v rámci diplomových prací magisterského programu fyzioterapie na Katedře fyzioterapie a rehabilitace Lékařské fakulty MUNI. Výsledky Byl prokázán efekt na zmírnění subjektivně vnímaných dechových obtíží dle dotazníkového šetření CAT (p < 0,001). Výraznější zlepšení bylo pozorováno u skupiny nehospitalizovaných (p < 0,001) oproti hospitalizovaným pacientům během onemocnění COVID-19. Statisticky bylo prokázáno snížení únavy v parametru „Global Fatigue Index“ a jednotlivých dílčích parametrů dle dotazníku MAFS (p < 0,05). Výsledky spirometrie ukázaly na nutnost využití jiného objektivního nástroje monitorace plicních funkcí, jelikož u většiny pacientů byly prokázány fyziologické hodnoty již při vstupním vyšetření. Statisticky významné zlepšení (p < 0,05) po absolvovaní programu bylo prokázána v parametru VC. Zhodnocení výstupních parametru FEV1 ukázalo signifikantní zlepšení hodnot u pacientů s těžším průběhem – hospitalizovaných během COVID-19. Závěr Skupinová fyzioterapie po dobu jednoho měsíce v délce 60 minut dvakrát týdně se v závislosti na našich datech zdá být vhodným a efektním nástrojem k rehabilitaci pacientů po prodělaném onemocnění COVID-19, což bylo statisticky dokázáno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info